Vaše auto, naša priorita
<

Vyvažovačka GSP9700

HUNTER GSP 9700 - TOP Zariadenie pre diagnostiku vibrácií, merania síl v kolese a vyvažovanie koliesRoad Force Measurement ® - zariadenie simuluje jazdnú skúšku pomocou valca pritlačovaného ku kolesu silou 635 kg. V priebehu testovacej rotácie meria radiálne a axiálne sily vyvodené kolesom pod zaťažením.
Zariadenie identifikuje vibrácie spôsobené zmenou radiálnej sily do tretej harmonickej. Nerovnomernost radiálnej sily môže byť spôsobená:

·  nehomogenitou pneumatiky

·  hádzavosťou pneumatiky a/alebo ráfiku

·  nepresným usadením pneumatiky na ráfik

·  chybným uchytením kolesa na vyvažovačku

Nevyvážená hmota kolesa predstavuje len časť problému s vibráciami. Daľším zdrojom možných vibrácií môže byť hádzavosť ráfika/pneumatiky a taktiež nehomogenita pneumatiky. je spôsobená nerovnomernosťami v tuhosti behúňa a bokov pneumatiky. Tieto veličiny bolo doteraz možné merať len vo výrobných závodoch na zariadeniach pre servisnú úroveň nedostupných.


GSP 9700 teda kompletne diagnostikuje všetky možné zdroje vibrácií ešte pred montážou kolesa na vozidlo. A pokiaľ si zákazník napriek tomu sťažuje na vibrácie prejavujúce sa pri jazde, máte istotu, že zdrojom vibrácií neie je koleso, ale vlastné vozidlo!

Meranie priečnych síl StraightTrak ®

Ťah vozidla do strane je jeden z najhoršie riešiteľných problémov. Za predpokladu správneho nastavenia geometrie vozidla je ťah vozidla do strany zpôsobený silami v pneumatikách. Tieto sily nie je možné diagnostikovať pri vyvažovaní kolesa alebo nastavovaní geometrie.

GSP 9700 zmerá bočné sily, ktoré spôsobujú jednotlivé kolesá a navrhne umiestnenie kolies na vozidle tak, aby ťah vozidla do strane bol čo najmenší.

BDC Laser správne miesto pre umiestnenie závaží na ráfiku označuje laserový lúč.
SplitWeight a SplitSpoke ® - programy pre optimalizáciu veľkosti, umiestenia a rozdelenia závaží za lúče ráfika.
Hammer Head ® - laserový zameriavací systém odstraňuje nepresnosti v umiestnení závažia a rampa zároveň slúži na výborné osvetlenie pracovného prietoru.

 

·  bezpečné jazdné vlastnosti s maximálnym využitím vlastností vozidla a pneumatík

·  minimálne možné a rovnomerné opotrebovanie pneumatík

·  priamy smer jazdy vozidla

·  komfortnú jazdu bez vibrácií

·  priamu pozíciu volantu pri priamej jazde

Description: Description: Hunter 9700 GSP Hammer